Máy bán hàng tự động Twistar vennding machine

Máy bán hàng tự động Tw...

 Mẫu máy FGG133M4-BF1    Loại phong cách   Putt hình phẳng gắn kết  Tên sản phẩm  Máy bán hàng tự động thông minh( Twistar  – loại đông lạnh)   Nguồn điện   Pha 240V ± 10% 50/60HZ (theo thiết kế cần thiết)   Điều chỉnh nhiệt độ  Nhiệt độ nhiệt độ tự động 3-8℃. Ngoài loại Shi loại  ...