Bo tiền xu Việt Nam

Bo tiền xu Việt Nam

Kích thước (H x W x D, mm): 377,10 x 137,75 x 80,00 (81.00 khi mức lợi nhuận ép) Xử lý đồng tiền : 16 mệnh giá tiền tối đa (trong đó có tới 3 thẻ) trong 24 kênh Đường kính: 15-32.5mm Độ dày: 1.5-3.5mm Tốc độ: 2 xu / giây Đồng tiền thanh toán: 6 mệnh giá đồng tiền tối đa từ tiền cát-xét...
Bộ nhận tiền xu Việt Nam 2.000đ & 5.000đ

Bộ nhận tiền xu Việt Na...

Mô tả và thông số kỹ thuật của bộ nhận tiền xu: Kích thước (H x W x D, mm): 377,10 x 137,75 x 80,00 (81.00 khi mức lợi nhuận ép) Xử lý đồng tiền : 16 mệnh giá tiền tối đa (trong đó có tới 3 thẻ) trong 24 kênh Đường kính: 15-32.5mm Độ dày: 1.5-3.5mm Tốc độ: 2 xu / giây Đồng tiền thanh...
Bộ nhận tiền polymer Việt Nam

Bộ nhận tiền polymer Vi...

Mô tả bộ nhận tiền polymer Việt Nam 10.000đ & 20.000đ Kích thước (H x W x D , mm):     272 X 104 X 128 ( 300 tủ tiền ) / 154 (500 tủ tiền ) / 206 ( 1.000 POS ) Chấp nhận : Tỷ lệ xác nhận : 98% hoặc cao hơn Hóa đơn xác nhận chiều rộng : 62 – 77mm Hóa đơn xác nhận chiều dài :...